HSS008:VA-Odysseyἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.

Part 1 
6.Antagon- Skylla 153 Bpm
7.Yara vs Nostromus - Trojan war 153 Bpm
9.Shamanoid - Charibdis 156 Bpm
10.Satori-Helios 162 Bpm
11.Murukhan - Demodoros 166 Bpm
12.Furious Meon - Portals 175 Bpm
13.Renegade-Odyssey 160 Bpm

2.Komfuzius-Kirki 146 Bpm
3.Altius - Symbolism 145 Bpm
10.Squee-Techmological 155 Bpm
11.Necropsycho vs Penumbra -Curandeiros 130-158 Bpm

Mastered by N.O.M @ N.O.M Studio , Athens,Gr
Cover Art by Ganika

Download link : 
Ektoplazm , Bandcamp , Darkpsyportal 

Tell me, O muse, of that ingenious hero who travelled far and wide after he had sacked the famous town of Troy. Many cities did he visit, and many were the nations with whose manners and customs he was acquainted; moreover he suffered much by sea while trying to save his own life and bring his men safely home; but do what he might he could not save his men, for they perished through their own sheer folly in eating the cattle of the Sun-god Hyperion; so the god prevented them from ever reaching home. Tell me, too, about all these things, O daughter of Zeus, from whatsoever source you may know them.

HSS007 : N.O.M - From life to light


What is what we see ? Our limited abilities falsly cut a small part of what we name as "Cosmos"
This small part has such abilities , that can be used as an enormous sized 3D mirror.
Objects outside this mirror are projected into it and we conceive what we sense as reflections of them .Can human escape from this prison ?
Yes , as long as we use our mind .
If a human could mysteriously increase his/her maze,mentality and energy levels up to a certain point , he could actually collapse into another dimension . Like going through a black hole...
When you step to the other side, you are still there. But you are not able to sense you

HSS007 N.O.M :From life to light


Written and Produced by N.O.M@ N.O.M. Studio,Athens.gr
Cover by CTPHARROW

Download link : 

Promotional links :


Typhoeus Vritra: Spirit War


Typhoeus was described as a winged, with dirty matted hair and beard, pointed ears, and eyes flashing fire.
Typhoeus had two hundred hands each with fifty serpents for fingers and a hundred heads, one in human form with the rest being heads of bulls, boars, serpents, lions and leopards. As a volcano-daimon, Typhoeus hurled red-hot rocks at the sky and storms of fire boiled from his mouth.
After a catastrophic battle with Zeus ,the monstrous immortal storm-giant was defeated and imprisoned by Zeus in the pit of Tartaros .

1.Triamera-Abxtract
4.Ectogasmics-Dialectics(Silent Horror Remix)

Mastering By N.O.M. @ NOM Studios
Artwork by Volkan
All music w&p by Jigar Shah @ Silent Horror Studio besides 1 co-produced with Tilak Goswami and 4 w&p by Conxion & OIL – rmxed by Jigar Shah


Download link : 

HSS006 : Darkshire & Amigos – Breakdown


Imagine infinite loops combining the universal vibes and crossing the known limits of creative madness, entering the "The Breakdown".
Mario is a respected underground producer from Athens who along with his friends Viktor Terminator, Kolya Furious, Dimitri Dark elf, Stefano Detonator , Andre Bash to just name a few, have been producing psychedelic music and experimenting with sound for many years.
This wild bunch is responsible for a massive project influenced greatly by the spirit of original Goa trance, to modern Hi-tech psychedelic techno trance. A killer gathering of 10 exclusive collaborations enhanced by Furious and Cadans's madness @ Cadans studios.

1.Brain Panik – Insane 146 bpm
2.SchizoShiRe - Oxygen 148bpm
3.DarkShiRe - PuBlic NuisaNce 149bpm
4.Brain Error - BreakDown 149bpm
5.Double Core - 3rd Realm 147bpm
6.DarkShiRe Detonator N Turtle - Il Colpo Grosso 149bpm
7.Septagram - Mort Subite 149bpm
8.DarkShiRe n FuriousFovos n Tromos Part 2 154bpm
9.Kokobloko and Der Kiffenstone - Dont Crash 159bpm

Mastering by Furious and Cadans @ Cadans studio

Buy the CD from : Beatspace
Buy the release in Digital format from Bandcamp 

HSS005: VA-Tartara"In the beginning Chaos came to be, then the wide-bosomed Earth, the ever-sure foundations of all the immortals who hold the peaks of snowy Olympus and then dim Tartarus in the depths of the wide-pathed Earth and Eros , fairest among the immortal gods, who unnerves the limbs and overcomes the mind and wise counsels of both gods and men. From Chaos came forth Erebus and the black Night and of Night Aether was born and so was Day both of whom she conceived and bare from union in love with Erebus. And Earth first bare the starry Heaven, equal to herself in size, to cover her every side and to be an ever-sure abiding-place for the blessed gods. And she brought forth great mountains, graceful haunts of the goddess-Nymphs."
Hesiod,Theogony,116-134

1.Kerosene Club – Gaia and the Legacy of Hoffman
2.Horror Place-Helicon
3.Karmazon-The Tartarus Chant
4.Khaos Sektor- Primordial Darkness
7..Rawar-Cronus Rize
9.Dark Elf VS Sator Arepo- Saganaki
10.Stranger-Dreams

Mastering by Tim Schultd@4CN Studios
Artwork by Nazart Hazard

Buy the CD from Beatspace 
Buy in Digital Format from Bandcamp 

HSS004 :N.O.M.-The nature of the mindThe 4 mistakes
Why does it have to be so difficult, even to those who want to discover it, to grasp the depth and the greatness of the Nature Of the Mind? Why does it seem like such a strange and improbable idea?
The teachings speak of 4 mistakes, which prevent us from conceiving the nature of the mind at this moment:

(I)The nature of the mind is too close to be recognized. Just as we are incapable of seeing our own face, it is difficult for the mind to examine its own nature

(II)Its way too deep to measure. No one knows how deep it might be. If we knew, we would have become aware of it on a certain degree.

(III)It's too easy for us to believe in it. In fact, all we have to do is count on the bare, clear acknowledgement of the nature of the mind which is always present.

(IV)It is too great to be classified. Its true greatness is too vast to become adjusted to our own limited way of thinking. We just simply cannot believe it. Neither can we imagine the possibility of the enlightenment being the nature of our own mind.


Mastered by Tim Schultd @ 4CN Studios
Artwork by TEL AVIV Design and Cherie,Capsula and Nasos Creative

Buy the CD  from Beatspace 
Buy in Digital Format from Bandcamp

Helicon Vedas


“I call upon you Al, perceptible Sun and Light itself, tocome to Gaia!
And you El, our Sun, to cast your rays upon the grillingmud.
May it be an abode for the Egos to live in, be and stand onthe vibrating Earth.
Let the night, which is the lowest, not prevail, the fire’ssediment not be buried
inside the boiling mud, and let Psyche develop,
which is the highest, the most important of all “
Alpha-Omega

Hearing this Sonic Veda, at its archaic type, has a very strong vibrationalinfluence to the active listeners, no matter where they are, because above allit’s a mystical shock to the noble seed of their psy-souls.
PEACE
Namaste

1.Access Gremlin-Basilisk v900
2.Suspiria-Time is an abyss
3.Fractal Error-Connected links
6.BrainDrop-Serpent child
8.Bloodclot-Wake up!
9.Audio Psykosis vs Bloodclot-Chaos times
10.Audio Psykosis-Harmantes
11.Motorbrain-Inpsyde the brain
Bonus Track : Dark Whisper- Shingyo

This Va was created from the good vibes of Helicon Sound System and Omveda Records

Mastering by Narcosis @ P.R. Studios
Artwork by CartoonHead and Akuryou a.k.a HellHazers

Download Link :

ELEP002: Komfuzius - Fullmoon PiscesUnder the Full Moon, some people gain the power and the skills of a certain animal without alternating their physical bodies while some others have the ability to remorph their shape, physically or astral speaking or both, driven by their obsessions.

Tracklist:

01-Komfuzius and Fatal Discord - Full Moon (7:19) - 150bpm
02-Komfuzius - Mountain Of Gods (6:33) - 152bpm
03-Komfuzius - Illusions (7:14) - 154bpm


All tracks written and produced by: Evros Lambrou, aka Komfuzius, Cyprus.
Except track 1 written and produced by: Evros Lambrou aka Komfuzius and 
Masayoshi Suzuki aka Fatal Discord.
Mastered by: Dark Elf @ KGB Studios, Athens, Greece.
Cover Artwork by: Ganika, Canada.

Buy it as a digital download from

ELEP001:Khaos Sektor - Brain StretchThe labels first release by Khaos Sektor, one of the first members of the HSS
Network, consists of the artist’s latest track, a remix on one of his tracks by
the upcoming Portuguese artist Terratech, and the first ever release of Khaos
Sektor’s Dark Ambient project Tree of Pain- Copycat.

Tracklist:

01-Khaos Sektor - Brain Stretch (7:23) - 156bpm
02-Khaos Sektor - Primordial Darkness (Terratech Rmx) (7:41) - 150bpm
03-Tree of Pain- Copycat (5:51) - 110bpm

All tracks written and produced by: Carlos Miguel, aka Khaos Sektor, Portugal.
Remix by: Igor João, aka Terratech,Portugal.
Mastered by: Dimitri Santas aka Dark Elf,Greece.
Cover Artwork by: Ganika, Canada.


Buy it as a digital download from

HSS003:VA-The forbidden PathThis Sonic mosaic is a mystic Trancepersonal Psychology technique , a sequence of commands that are needed to reach the Forbidden path
The forbidden path alludes to the psychedelic experience we go on , within ourselves as we overcome our ego and explore our true strengths , our weaknesses ,our feelings in an attempt to understand the purpose of being and awaken the power of divine that lives in the deepest level of our consciousness.

1.Fomenth-Demonic virus(150 bpm)
2.Ghreg on Earth-Milk of the umbra(152 bpm)
3.Narcosis-Helicon(148 bpm)
5.Sator Arepo-The bad trip(165 bpm)
8.Full Face-Black cat(148 bpm)

Compiled by DJ CRX
Mastered by Tim Schultd@4CN Studios
Artwork by TEL AVIV Design and Cherie


Buy the CD from Beatspace
Buy in Digital Format from Bandcamp 

Diana, The Moon Goddess... they call You Hekate,
Many-named, Mene, cleaving Air just like
Dart-shooter Artemis, Persephone,
Shooter of Deer, night shining, triple-sounding,
Triple-headed, triple-voiced Selene
Triple-pointed, triple-faced, triple-necked,
And Goddess of the Triple Ways, who hold
Untiring Flaming Fire in Triple Baskets,
And You who oft frequent the Triple Way
And rule the Triple Decades...


N.O.M Vs Narcosis - Mother
Tromo - Hear the fear
Psychoson - LSD USA
Eleusis - Persefone
Digital X - 7 days ago
Noized - Big Nasty sh...
and a bonus track :
Full Face - www.freemumia.com

Mastering by John Revis @ Cymazz Studios
Artwork provided by Cartoonhead and Hellhazers

Download Link :

A special thanks to all the people involved for the making of this va

..Mother of Gods
And Men, and Nature, Mother of All Things...
...Beginning
And End are You, and You Alone rule All.
For All Things are from You, and in You do
All Things, Eternal One, come to their End

Al Azif“That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.”

Al Azif — azif being the word used by Arabs to designate that nocturnal sound (made by insects) supposed to be the howling of daemons.


A new chapter of the Necronomicon has been opened by Hell Hazers!After you have been in the ASYLUM OF DARKNESS and passed the gates of fear with FEAR OF DEATH the 3rd door is open for the next nightmare trip.

Tracklist :
01. Narcosis – Alice In Wonderland
02. Simian – Transyuggoth
03. Demonizz – Time To Be Affraid
04. Ikpeng – Memento Mori
05. Allegoric Psynce – Night screams
06. Paranoize – Space Nation
07. Kasatka – Night of Cthulhu
08. Necropsycho – Kitaf Al Azif
09. Sator Arepo – Nightmares of
10. Silent Horror – Underworld Clan
11. Fatal Discord – Hanako in the darkness
12. Khaos Sektor – Cult To Yog-sothoth
13. Kerberos vs Komfuzius – Whisperer in Darkness
14. Fomenth – Masters of Disease
15. DigitalX – I know your priorities
16. Kannibal Holokaust – Chaos of Azathoth
17. Rawar vs Corrosive Brain – The Prophecy

Compiled by Hell Hazers
Mastering by Artists
Graphics by Cartoon Head

This music free to share under a Creative Commons Music Sharing License.

Download link : http://www.filesonic.gr/file/4153113735
MP3 : http://www.archive.org

HSS002 : Entropia 07.07.07


“entropia” was released on 07.07.07 as a tribute to number seven and all it represents

7 stellar objects visible to the naked eye, the pH of pure water,7 spots of the ladybug, the seven terraces of purgatory,7 the heads of the three beasts of apocalypse , 7 the earths of Islam ,7 the tribes , 7 sins , 7 virtues , 7inch the format of the 45rpm gramophone record , 7 holes in the human head , 7 seas , 7 colours of the rainbow , 7 chakras …
Reason is immortal, all else mortal
2. Fractroll - Liquid Hunger
3.Brainscratcher - Moment to pain
6. Fomenth - Biatch
7. Cosmic Ways Murder Inc - Voices of sorrow
8.Khaos Sektor - Bardo Beings
9.Sator Arepo - Hellraiser
10.Yata Garasu -Malebolgia


Mastering by Dark Elf @ Reaction Studio,Athens.gr
Cover by Sugahtank


Entropy:
1. (on a macroscopic scale) a function of thermodynamic variables, as temperature, pressure, or composition, that is a measure of the energy that is not available for work during a thermodynamic process. A closed system evolves toward a state of maximum entropy.
2.(in statistical mechanics) a measure of the randomness of the microscopic constituents of a thermodynamic system. Symbol: S
3.(in data transmission and information theory) a measure of the loss of information in a transmitted signal or message.
4.(in cosmology) a hypothetical tendency for the universe to attain a state of maximum homogeneity in which all matter is at a uniform temperature (heat death).
5.a doctrine of inevitable social decline and degeneration

HSS001 : Helicon in Trance

From the Heliconian Muses let us begin to sing, who hold the great and holy mount of Helicon, and dance on soft feet about the deep-blue spring and the altar of the almighty son of Cronos, and, when they have washed their tender bodies in Permessus or in the Horse's Spring or Olmeius, make their fair, lovely dances upon highest Helicon and move with vigorous feet...


1.Mind antivirus-Set up.exe
2.N.O.MHelicon
4.Double trouble - Dance upper pressure
5.Dark Elf -X
8.Septagram - Gone fishin' 

 Mastering by the chief@ Reaction Studios
Artwork and design by Sugahtank

Buy the CD from Beatspace
Buy the Digital from Bandcamp